Dalen Næringspark

Beliggenhet Kobbervikdalen, Drammen
Prosjektutvikler Dpend
Byggeår 2015

Ferdigutviklet næringsområde ved E18

Næringsområde i Kobbervikdalen Drammen. Prosjektet ble utviklet av Dpend og parken består av fem ulike næringseiendommer.

Vil du vite mer?

Marius Vilhelmshaugen

Eiendomssjef Eiendom

982 39 620
mv@dpend.no

Solberg Næringseiendom

Lierstranda 111

Holmen Næringspark

Herstrøm Næringspark

Jensvoll Næringspark

Ingvald Ludvigsens gate