Dalen næringspark

Beliggenhet Kobbervikdalen, Drammen
Prosjektutvikler Dpend
Byggeår 2015

Ferdigutviklet næringsområde ved E18

Næringsområde i Kobbervikdalen Drammen. Prosjektet var et samarbeid som Dpend var med på helt fra start. Parken består av fem ulike næringseiendommer.

Vil du vite mer?

Marius Vilhelmshaugen

Eiendomssjef Eiendom

982 39 620
mv@dpend.no

Solberg Næringseiendom

Lierstranda 111

Holmen næringspark

Herstrøm næringspark

Jensvoll næringspark

Ingvald Ludvigsens gate