Kjellstad næringspark

Beliggenhet Kjellstad, Lier
Prosjektutvikler Dpend
Areal 14102,5 m2
Miljøprofil Breeam
Byggeår 2019

Toppmoderne kontor/lager bygg langs e18 i grønne Lier.

Et av områdets flotteste og mest moderne bygg. Bygget er Breeam sertifisert og langt fremme med fornybare løsninger. Nærhet til E18 gjør bygget attraktivt for eventuelle leietakere innen en større radius.

Kombinasjonen av kontorfasiliteter samt lagermuligheter gjør dette kombinasjonsbygget brukervennlig for en rekke ulike type bedrifter.

Vil du vite mer?

Marius Vilhelmshaugen

Eiendomssjef Eiendom

982 39 620
mv@dpend.no

Solberg Næringseiendom

Lierstranda 111

Holmen næringspark

Herstrøm næringspark

Dalen næringspark

Jensvoll næringspark