Strømsø Torg

Helhetlig bydelsutvikling på Strømsø Torg

Som en av flere lokale eiendomsutviklere har Dpend gått sammen for å skape en større bydelsutvikling på Strømsø i Drammen. Selskapet Strømsø United ble dannet ved å legge 4-5 ulike eiendommer på Strømsø Torg inn i ett felles selskap. Tanken bak prosjektet er å få til en helthetlig utvikling av torget. Dette innebærer å utvikle eiendommene og skape et byliv som alle innbyggere kan nyte godt av.

Vil du vite mer?

Marius Vilhelmshaugen

Eiendomssjef Eiendom

982 39 620
mv@dpend.no

Ringveien Tromsø

Hagatjernveien

Sagvollskogen

Gråterudveien