Stilling PROSJEKTLEDER OG BYGGELEDER I DPEND EIENDOM

DPEND EIENDOM øker sin kapasitet og søker:

PROSJEKTLEDER

ARBEIDSOPPGAVER

 • Teknisk- og økonomisk ansvar for egne prosjekter
 • Bidra i forprosjekter, kjøpsevalueringer, markedskontakt mm
 • Ansvar for egne eller innleide BL i  prosjekter hvor dette er aktuelt
 • Hovedansvar for HMS og KS i prosjektene
 • Kontaktstyring og oppfølging av entreprenør og kunde
 • Sørge for at fremdriften overholdes og god økonomistyring
 • Ivareta prosjektlederrollen, være hands on med tett oppfølging og styring gjennom hele prosjektfasen/byggeprosjektet
 • Kost/nytte analyser, og gjennomføre implementering av tiltakene
 • Følge opp prosjekteringsleder og driftsledere i utførende prosjekter
 • Kontakt med entreprenører
 • Prosjektrapportering hver måned
 • Sluttrapportering
 • Rapporterer direkte til prosjektsjef
 • Gjennomføre forhandlinger og kontrahering av rådgivere hoved/underentreprenører
 • Prosjektleder skal til enhver tid være oppdatert på selskapets indre kultur- og merkevarebygging,
 • samt løpende sette seg inn i utviklingsmuligheter for fremtidige strategiske valg
 • Engasjere seg i og bidra i utviklingen av selskapet og avdelingen

UTDANNING OG ERFARING 

 • Utdanning fra høyskole/fagskolenivå/siv. ing/ ingeniør og/eller lang erfaring fra tilsvarende rolle

DIN PERSONLIGE PROFIL 

 • Liker å arbeide i team
 • Selvstendig og proaktiv
 • Tar initiativ
 • Være en naturlig leder i prosjektene
 • Er tillitsskapende
 • Har høy forretningsmoral
 • God til å videreutvikle relasjoner
 • Kommersiell forståelse og teft

 

BYGGELEDER

ARBEIDSOPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER

 • Ivareta byggelederfunksjon
 • Støttespiller for Dpend sin prosjektleder
 • Bidra i forprosjekter, kjøpsevalueringer, markedskontakt mm
 • Ansvar for egne eller innleide BL i  prosjekter hvor dette er aktuelt
 • Oppfølging av fremdriftplan å påse at denne overholdes
 • Produksjonsplanlegging og fremdriftsplaner
 • Entreprenør, leverandør/UE oppfølging i prosjektet
 • Ivareta byggelederfunksjon
 • Bidra til og sørge for at prosjektet til enhver tid har ressurser og organisering slik at målsetningene blir oppnådd og alle kontraktuelle, interne og eksterne krav blir innfridd
 • Støttespiller for Dpend sin prosjektleder
 • Delta i interne arbeidsprosesser knyttet til HMS og KS tiltak
 • Bidra i prosjektkalkyler og i forhandlinger i prosjektene
 • Bidra i økonomioppfølging og økonomikontroll på byggeplassen
 • Løpende kontakt med entreprenør, leverandører og UE i prosjektene
 • Lede og gjennomføre ulike typer møter i prosjektene
 • Innhenting av tilbud fra entreprenør, UE, kontakt med sluttkunde
 • Befaringer og sluttkontroller
 • Overlevering til kunder
 • Bistå i etterabeider og evt. reklamasjon

UTDANNING OG ERFARING 

 • Utdanning fra høyskole/fagskolenivå/siv. ing/ ingeniør og/eller lang erfaring fra tilsvarende rolle
 • MS Office pakken, gjerne bruk av BIM

DIN PERSONLIGE PROFIL 

 • Selvgående
 • Er driftsorientert, strukturert og gjennomføringskraftig
 • Interessert i det som skjer ute på en byggeplass
 • God på kommunikasjon

VÅRE ANSATTE ER VÅR VIKTIGSTE RESSURS OG VI TILBYR

 • Konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstid
 • En sentral rolle med gode påvirkningsmuligheter i et ambisiøst selskap
 • Egen mentor for å skape trygghet i startfasen
 • Kontinuerlig kompetanseutvikling innen miljømessig bærekraft i nybygg.
 • Kompensasjonsløsninger for redusert bilbruk til og fra jobb
 • Engasjerte og samarbeidsfokuserte lagspillere i tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Reise og opplevelser gjennom Dpend Adventure
 • Tilbud innen trening og helse
 • Korte beslutningsveier

SØKNADSFRIST 
Søknadsfrist 3. april 2022. Alle søknader blir fortløpende behandlet. Har du spørsmål om stillingene kan du kontakte Hans Petter Skott-Myhre på mobil 976 62 201, eller rekrutterer Irene Frøiland mobil 934 44 431

Vi håper å høre fra deg!

Dpend Eiendom AS har spesialisert seg på utvikling av større næringsparker, kontor og lagerbygg. Selskapet har den siste tiden hatt stor vekst og er kjent for blant annet Kjellstad Næringspark i Lier og Skansen Næringspark på Tranby. Med sine 221 mål avsatt til næringsutvikling er Sagvollskogen på Lierskogen et av selskapets større prosjekter fremover. I tillegg er Dpend Eiendom en av aktørene bak Strømsø United AS,  som skal utvikle Strømsø Torg. Ved utvikling av større prosjekter er det viktig for oss å ha en åpen og tillitsfull dialog med de involverte, ha tro på felleskapet og at samarbeid kan føre til bedre prosjekter. Dpend Eiendom AS holder for tiden til i flotte kontorlokaler i Kobbervikdalen i Drammen.

I sommer flytter vi inn i miljøbygget Strømsø Torg 4 som vi har vært med å utviklet og bygget rett ved møteplassen Strømsø Torg i Drammen!

Om arbeidsgiveren

Dpend ble etablert i 2005, da under navnet Holtefjellgruppen AS. Dpend tilbyr tjenester gjennom tre forskjellige selskaper der eiendomsutvikling, VVS-tjenester og entreprenørvirksomhet er våre hovedområder. I 2021 rundet vi 80 ansatte i konsernet. I Dpend er tillit selve grunnsteinen i det vi driver med og vår viktigste verdi. Utvikling er en annen verdi som er av stor betydning. Bærekraft har preget våre beslutninger lenge.
Nettverk
Facebook LinkedIn
Sektor
Privat
Antall stillinger
2
Sted
Dansrudveien 75, 3036 Drammen
Bransje
Bygg og anlegg,
Eiendom
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse,
Ingeniør / Bygge- og anleggsteknikk,
Håndverker / Bygg/Anleggsleder

Vil du vite mer?

Hans Petter Skott-Myhre

Prosjektsjef Eiendom

976 62 201
hans-petter@dpend.no