Dpend-Fondet

Om oss

En viktig verdi for oss i Dpend er å være bevisste på vårt samfunnsansvar. Som en del av dette har eierne av Dpend besluttet å gi noe av overskuddet tilbake til fellesskapet.

Vårt mål er klart: Vi ønsker å være en positiv drivkraft for barn og unge i vårt lokalsamfunn. Gjennom økonomisk støtte ønsker vi å bidra til ulike prosjekter og aktiviteter som ganger barn og unge. Vi tror sterkt på betydningen av å ha en sosial møteplass og å delta i aktiviteter. En følelse av mestring, utvikling og tilhørighet er et grunnleggende behov som alle mennesker har.

Vårt fokus

Vi har en spesiell målsetning om å rette vår oppmerksomhet mot barn og unge under 18 år.. Hvert år vil vi revurdere vår fokusgruppe for å inkludere flest mulig. I år har vi valgt å rette fokus mot kultursektoren, og vårt nedslagsfelt inkluderer Drammen, Lier og Tromsø.

Søk her


 

Vil du vite mer?