Ansatte i administrasjonen

Den viktigste ressursen i vårt selskap er menneskene og lagspillet.

Ola Semb

Daglig leder Eiendom

900 20 209
ola@dpend.no

Anders O. Wang

Daglig leder Entreprenør

406 06 867
anders@dpend.no

Stein Larsen

Daglig leder VVS

400 35 986
stein.larsen@dpend.no

Marius Vilhelmshaugen

Eiendomssjef Eiendom

982 39 620
mv@dpend.no

Njål Kjellesvik Norheim

Leder marked og kommunikasjon

934 66 086
njaal@dpend.no

Amund Drønen Ringdal

Leder miljø- og områdeutvikling Eiendom

920 84 378
adr@dpend.no

André Tinjar Nordseth

Finanssjef Eiendom

402 37 826
atn@dpend.no

Inger Marie Berg

Daglig leder Management

478 92 919
inger.marie@dpend.no

Andreas Neteland

Økonomisjef

901 19 037
an@dpend.no

Anton Isak Sigurdsson

Anleggsleder Entreprenør

405 30 376
anton@dpend.no

Bardur Magnusson

Prosjektleder Entreprenør

476 23 232
bardur@dpend.no

Geir Amundsen

Faglig leder Entreprenør

474 53 454
geir@dpend.no

Geir Nyrønning

Prosjekt-/byggeleder Entreprenør

907 51 403
gn@dpend.no

Hakon Lærum

Daglig leder Kontorhuset

941 26 000
hakon@kontor-huset.no

Monica Brekke Kvarsvik

Regnskapskonsulent Management

950 18 601
mbk@dpend.no

Jarle Olafsen

Vaktmester Eiendom

980 87 785
jo@dpend.no

Hans Petter Skott-Myhre

Prosjektsjef Eiendom

976 62 201
hans-petter@dpend.no

Alex Gonzalez

Driftstekniker Eiendom

919 03 731
ag@dpend.no

Øivind Syvertsen

Prosjektsjef VVS

488 67 926
oivind@dpend.no

Øyvind Telum

Eiendomsutvikler Eiendom

92 63 7107
ot@dpend.no

Roger Thomasrud

Kalkulasjonsansvarlig VVS

974 08 295
roger@dpend.no

Siri Jordfald

Forvaltningssjef Eiendom

918 89 225
sj@dpend.no

Stian Aarum

Prosjektleder Eiendom

913 89 092
saa@dpend.no

Kolbjørn Stuvebakken

Salgs og markedssjef Kontorhuset

909 23 922
kolbjorn@kontor-huset.no

Rolf Erik Borge

Servicesjef VVS

479 03 245
reb@dpend.no

Sverre Smedberg

Arbeidende styreformann Eiendom

909 28 797
sverre@smedberg.no

Per Ole Vik

Anleggsleder Entreprenør

909 70 839
pov@dpend.no