Teknisk drift og vedlikehold av næringseiendommer

Som en del av vår satsning har vi stadig utviklet oss innen drift og vedlikehold av næringsbygg. Dette er sikkerhet for investorer som kjøper våre eiendommer helt eller delvis er det vanlig at vi fortsetter dette arbeidet, da vi kjenner byggene godt. Denne avdelingen teller i dag 5 personer.

Vil du vite mer?

Siri Jordfald

Forvaltningssjef Eiendom

918 89 225
sj@dpend.no