Om Dpend-Fondet

Velkommen til Dpend Fondet – en satsning som følger vårt ønske om å gi noe tilbake til samfunnet som har bidratt til vår fremgang og suksess. En viktig verdi for oss i Dpend er å være bevisste på vårt samfunnsansvar.

Som en del av dette har eierne av Dpend besluttet å gi noe av overskuddet tilbake til fellesskapet.   

Vårt mål er klart: Vi ønsker å være en positiv drivkraft for barn og unge i vårt lokalsamfunn. Gjennom økonomisk støtte ønsker vi å bidra til ulike prosjekter og aktiviteter som ganger barn og unge. Vi tror sterkt på betydningen av å ha en sosial møteplass og å delta i aktiviteter. En følelse av mestring, utvikling og tilhørighet er et grunnleggende behov som alle mennesker har.  

Vårt fokus  

Vi har som mål å rette oppmerksomheten mot barn og unge under 18 år i vårt nedslagsfelt, som inkluderer Drammen, Lier og Tromsø. Årlig vil vi vurdere vår fokusgruppe for å inkludere så mange som mulig. Tidligere år har vi hatt hovedfokus på idretten, men nå ønsker vi også å oppmuntre kultursektoren til å søke.

 

Søknadsskjema

Fyll ut skjema under.

  Send inn

  Vil du vite mer?

  Inger Marie Berg

  Daglig leder Management

  478 92 919
  inger.marie@dpend.no