Prosjekter

Dpend Eiendom AS har hatt en rask og sunn vekst de siste årene. Her er noe av de vi jobber med.
Eiendom

Ringveien Tromsø

Les mer
Eiendom

Strømsø Torg

Eiendom

Hagatjernveien

Eiendom

Sagvollskogen

Eiendom

Gråterudveien