Minken næringspark utenfor Tromsø

40 mål tilrettelagt for plasskrevende næringsaktivitet

Dpend Eiendom AS kjøpte denne tomten i 2022. Målet er å utvikle eiendommen de neste årene.

Minken Næringspark er et godt valg for plasskrevende virksomheter, særlig innenfor lager- og logistikk. Området blir stadig mer aktuelt ettersom Tromsøya har få tilrettelagte tomter for denne type virksomheter. Resultatet blir at tomteprisene på Tromsøya er omtrent dobbelt av hva de er på Minken, noe som påvirker leieprisene negativt for leietaker. Markedet etterspør leieobjekter fra profesjonelle tilbydere av næringseiendom, som har innehar kompetanse på bærekraft og forvaltning.

Vil du vite mer?

Stig-Tore Johansen

Leder Tromsø

901 99 117
stj@dpend.no

Lyngås Næringspark

Ringveien i Tromsø

Strømsø Torg

Sagvollskogen