Ringveien i Tromsø

Logistikktomter på Tromsøya

Tomtene i Ringveien ligger sentralt på Tromshalvøya. Tomtene er godt egnet til lager/logistikk bygg.

Vil du vite mer?

Stig-Tore Johansen

Leder Tromsø

901 99 117
stj@dpend.no

Minken næringspark utenfor Tromsø

Lyngås Næringspark

Sagvollskogen