Dalen Næringspark

Beliggenhet Kobbervikdalen, Drammen
Prosjektutvikler Dpend
Byggeår 2015

Ferdigutviklet næringsområde ved E18

Næringsområde i Kobbervikdalen Drammen. Prosjektet ble utviklet av Dpend og parken består av fem ulike næringseiendommer.

Vil du vite mer?

Marius Vilhelmshaugen

Eiendomssjef Eiendom

982 39 620
mv@dpend.no

Hagaløkkveien 13 i Asker.

Kjellstad Næringspark

Skansen Næringspark