Kjellstad Næringspark

Beliggenhet Kjellstad, Lier
Prosjektutvikler Dpend
Areal 14102,5 m2
Miljøprofil Breeam
Byggeår 2019

Toppmoderne kontor/lager bygg langs E18 i grønne Lier.

Bygget ble i 2016 sertifisert som Buskeruds første BREEAM-næringsbygg eiet og utviklet av private. BREEAM er en miljøstandard for bygg. Et av områdets flotteste og mest moderne bygg som langt fremme med fornybare løsninger. Nærhet til E18 gjør bygget attraktivt for eventuelle leietakere innen en større radius.

Kombinasjonen av kontorfasiliteter samt lagermuligheter gjør dette kombinasjonsbygget brukervennlig for en rekke bedrifter.

Vil du vite mer?

Marius Vilhelmshaugen

Eiendomssjef Eiendom

982 39 620
mv@dpend.no

Dalen Næringspark

Hagaløkkveien 13 i Asker.

Skansen Næringspark