Ringveien Tromsø

Logistikktomter på Tromsøya

Tomtene i Ringveien ligger sentralt på Troms halvøya. Tomtene er godt egnet til lager/logistikk bygg.

Vil du vite mer?

Ola Semb

Daglig leder Eiendom

900 20 209
ola@dpend.no

Strømsø Torg

Hagatjernveien

Sagvollskogen

Gråterudveien