Dpend – En banebrytende og grønn utfordrer i eiendomsbransjen

Bygg- og anleggsbransjen står på terskelen av et enormt grønt skifte, der innovative, fornybare løsninger og bærekraftige byggemetoder setter standarden for en ny og klimavennlig industri. Eiendomsutvikleren Dpend leder an i denne transformasjonen, og med finansiering fra Pareto Bank har den innovative aktøren kunnet vokse til nye høyder.

Bygg- og anleggsbransjen har lenge hatt et betydelig klimaavtrykk og vært en enorm forbruker av energi. I møte med de omfattende og kritiske klimautfordringene vi som samfunn står overfor, må en drastisk omstilling av bransjen i en mer bærekraftig retning til.

Den innovative eiendomsutvikleren Dpend er seg bevisst dette ansvaret. Med røtter tilbake til 2005 har bærekraft lenge preget virksomhetens beslutninger, og bærekraft vil fortsette å prege virksomhetens beslutninger også i tiden som kommer.

– Vi ser hvor store krav som stilles til eiendomsselskaper når det gjelder bærekraft og hvor raskt dette skiftet skjer. Dette taktskiftet ønsker vi å markere. Dpend ønsker å være helt i teten når det gjelder bærekraftig eiendomsutvikling. Vi er allerede godt i gang, og initiativene våre vil bare forsterkes fremover, forteller Ola Semb, daglig leder i Dpend Eiendom.

Med store ambisjoner og etisk bedriftsførsel har Dpend i dag etablert seg som en banebrytende og innovativ aktør i eiendomsbransjen, der tillit, utvikling og bærekraft er de tre store ledestjernene.

Fremoverlent partner: – Hvis kunden lykkes, lykkes vi, sier Andreas Sanne Jespersen, kundeansvarlig, eiendomsfinansiering i Pareto Bank

Fremoverlent partner: – Hvis kunden lykkes, lykkes vi, sier Andreas Sanne Jespersen, kundeansvarlig, eiendomsfinansiering i Pareto Bank

Pareto Bank har hatt gleden av å bistå Dpend med finansiering av næringseiendomsprosjekter de senere år. For Andreas Sanne Jespersen, kundeansvarlig i Pareto Bank, som kjenner virksomheten godt, er det motiverende å jobbe tett på en så samfunnsansvarlig og innovativ aktør som Dpend.

– Pareto Bank ønsker å gjøre forretninger med profesjonelle og seriøse aktører, og det gjør vi med Dpend. De er en stor og dyktig lokal aktør, som har gjort et grundig arbeid på bærekraft. Det er ikke alle som er like tydelige som Dpend, men Dpend har virkelig tatt steget fra tanke til handling når det gjelder bærekraft.

Fra Holtefjellgruppen til Dpend

Dpend har imidlertid ikke alltid vært Dpend. Virksomheten ble etablert i 2005, men da under navnet Holtefjellgruppen. De siste årene har selskapet vært gjennom en omfattende moderniseringsprosess, med mål om å bli en mer slagkraftig og konkurransedyktig bygg- og eiendomsutviklingsaktør. Som en del av denne grundige prosessen endret virksomheten navn.

Holtefjellgruppen ble til Dpend, og en ny, moderne og grønn logo og visuell identitet ble utviklet. Sammen skulle disse endringene sørge for at virksomhetens verdier, kompetanse og profesjonalitet ble signalisert klart og tydelig til markedet.

– Samtidig som vi har vokst som selskap, så har det også kommet nye krav og forventninger til hvordan vi skal opptre og hva slags kompetanse vi må ha. Kompetanse om system og kompetanse om det grønne skiftet. Vi ønsket å markere et skifte, hvor vi viste omverden at vi var klare for videre vekst og at vi satser på kompetanse, forteller Semb.

For Dpend er nemlig kompetanse essensielt, og drivkraften for å bygge en god organisasjon bestående av de beste hodene er stor. Dpend tilbyr i dag tjenester gjennom tre forskjellige selskaper, med eiendomsutvikling, VVS-tjenester og entreprenørvirksomhet som sine respektive hovedområder. God erfaringsutveksling på tvers av disse, mener Semb er kritisk for suksessen til Dpend.

– Dpend skal være et kompetansehus innen bygg- og eiendomsutvikling, bestående av tverrfaglige team som er dyktige innen utvikling av bygg. Vår målsetting er å være en industriell eiendomsaktør, ikke en finansiell, og vi har allerede tjent på å bygge en kompetansebedrift innen eiendomsutvikling.

Med bærekraft i førersetet

Det er altså ingen tilfeldighet at Dpends nye logo er av grønn farge. Den grønne fargen forteller både om et selskap i vekst, men også et selskap som skal ha høye standarder for miljøpåvirkning og bærekraft.

– Bygg- og anleggsbransjen har kanskje ikke hatt det største søkelyset rettet mot seg når det gjelder klima- og miljøpåvirkning. Men når du ser på det totale klimaavtrykket til eiendom, så er det en av de største forbrukerne av energi på verdensbasis. Det må ganske store endringer til i bransjen, og Dpend ønsker å være ledende i denne endringsprosessen, forteller Amund Drønen Ringdal, leder miljø- og områdeutvikling i Dpend Eiendom.

Selv om miljø og bærekraft alltid har stått sentralt i Dpends forretningsvirksomhet, har de nå valgt å skjerpe og systematisere fokuset ytterligere. For Dpend er dette en helt naturlig utvikling og et helt nødvendig fokus for eiendomsaktører, som følge av regulatoriske krav og krav fra markedet.

– Bærekraft er en av de sterkeste driverne i vår tid. Det er et tydelig signal fra alle kanter om at bærekraft er kritisk, enten det er snakk om nasjonale eller kommunale føringer. Ikke minst ønsker leietakerne våre å oppholde seg i bygg som oppfyller visse miljø- og klimakrav. For bare noen år tilbake var dette noe man gjorde i tillegg. I dag tenker vi at dette er en forutsetning for å etablere en god dialog med fremtidige leietakere, sier Ringdal.

Og Dpend har motivasjonen på plass for å bidra til det grønne skiftet i bygg- og anleggsbransjen.

– Vi må strekke oss langt og lengre enn konkurrentene våre. Vi skal ha bedre kompetanse, tilby bedre bygg og bedre tjenester til leietakerne. Vi må gjøre hjemmeleksene våre, slik at vi kan ta de smarteste og mest klima- og miljøvennlige valgene, forteller Ringdal.

For Pareto Bank er det spennende å samarbeide med en så fremtidsrettet og grønn aktør som Dpend, som tar vare på miljøet og tar bærekraft på alvor.

– Pareto Bank er selvfølgelig opptatt av fremtiden, og det gir mening å jobbe med seriøse kunder som vil ivareta miljøet og klimaet på en god måte. Dpend er en slik kunde. De sier ikke bare at de er flinke til å tenke bærekraft, men har formelt sett gjort et godt arbeid på dette, skryter Jespersen.

Kjellstad Næringspark: Et moderne og bærekraftig kombinasjonsbygg

En ting er nemlig å snakke om bærekraft. En annen ting er å drive en bærekraftig virksomhet. Men for Dpend er bærekraft utvilsomt mer enn bare et ord. I 2016 gjorde de ord om til handling og utviklet den største næringsparken i Drammensregionen og det første privateide, BREEAM-sertifiserte bygget i Buskerud sammen med bygg- og anleggsselskapet NCC.

Med sine 15 000 kvadratmeter er Kjellstad Næringspark et av de mest moderne i området og langt fremme når det gjelder utnyttelsen av fornybare løsninger. Nærheten til E18 gjør bygget attraktivt for både nære og fjerne leietakere, og kombinasjonen av kontorfasiliteter og lagermuligheter gjør bygget brukervennlig for en rekke ulike virksomheter.

Grønt og oppdatert: Hagaløkkveien 13 i Asker ble utviklet med finansiering fra Pareto Bank.

Grønt og oppdatert: Hagaløkkveien 13 i Asker ble utviklet med finansiering fra Pareto Bank.

– Da vi skulle utvikle Kjellstad Næringspark, var vi søkende. Tomten hadde allerede god beliggenhet, men vi var opptatt av å sikre en god profil for nybygget. Det var da vi kom over BREEAM-sertifiseringen, og vi bestemte at vi skulle sertifisere bygget sammen med NCC som entreprenør, forteller Ringdal.

Resultatet ble et kontorintensivt bygg, der 30 prosent av arealet består av lagerlokaler og resterende består av kontorfasiliteter.

– Vi var relativt tidlig ute med å bygge det første privateide, BREEAM-sertifiserte bygget i Buskerud. Men vi fant en nisje i markedet, og prosjektet ble vellykket. Vi er stolte av at vi har tenkt bærekraft gjennom hele utviklingsprosessen, utdyper Ringdal.

Utviklingen av Kjellstad Næringspark og bærekraftige bygg har gitt mersmak for Dpend. Semb forteller at BREEAM-standarden vil være helt sentral for Dpend fremover.

– Kostnadene ved å sertifisere bygg er på vei ned, og vi har styrket vår kompetanse. Vi vet godt hva det innebærer å levere bygg i henhold til BREEAM-standarden, og planen er at alle nybygg Dpend utvikler skal være BREEAM-sertifisert fremover, uansett størrelse.

Bærekraftens sosiale dimensjon

For Dpend er imidlertid ikke bærekraft utelukkende synonymt med miljø- og klimavennlige løsninger. Bærekraft har også en bredere betydning, en betydning som Dpend er seg vel bevisst. For Dpend er den sosiale dimensjonen av bærekraftsbegrepet vel så vesentlig.

– Skal vi utvikle sentrumsnære eiendommer i byer eller tettsteder, så må vi måles på hvilken påvirkning vi har på lokalsamfunnet. Innbyggerinvolvering og å tilrettelegge for at eiendommene våre er hyggelige for alle, ikke bare leietakerne, er svært viktig for oss. Dette tror vi bare vil forsterke seg i årene som kommer, forteller Ringdal.

Pareto Bank ­– ikke kun en kilde til finansiering

Gjennom sin omfattende moderniseringsprosess, har Pareto Bank vært en god sparringspartner og støttespiller for Dpend. Pareto Bank er kanskje mest kjent for boligutvikling, men har også lang erfaring med utvikling av næringseiendom. Denne erfaringen har vært uvurderlig for Dpend i sine næringseiendomsprosjekter.

Da Dpend var på utkikk etter flere finansieringskilder for noen år tilbake, kom de i kontakt med Pareto Bank. Kravene som ble stilt og oppfølgingen som ble gitt vekket raskt interessen, og et samarbeid ble inngått for finansiering av næringseiendom. For Dpend har dette samarbeidet båret frukter.

– Pareto Bank har vært utrolig offensive sammenlignet med andre, tradisjonelle finansieringskilder. De har gjort det mulig for oss å frigjøre kapital, slik at vi kan ta på oss nye prosjekter og utvikle oss videre, forteller Semb.

Dpend fremhever særlig Pareto Banks evne til å profesjonalisere virksomhetene de samarbeider med gjennom gode og grundige rapporteringssystemer og -krav.

– Da vi startet reisen vår, så var rapporteringskravene til Pareto Bank nye for oss. Vi har bygget mye tidligere, men kravene som ble stilt til oss før var mye lavere enn det Pareto Bank stilte som krav. Som en konsekvens måtte vi profesjonalisere oss og opprette bedre rapporteringssystemer for prosjektøkonomi og -gjennomføring. Pareto Bank har bidratt til at vi har profesjonalisert oss i flere ledd og er i stand til å levere bedre produkter.

I dag fungerer Pareto Bank ikke kun som en finansieringskilde for Dpend, men som en naturlig sparringspartner og rådgiver i nye og pågående prosjekter.

– For oss i Dpend er ikke Pareto Bank kun en kilde til finansiering, men en samarbeidspartner. En partner vi kan utvikle oss med og sparre med for å utvikle oss videre som selskap, avslutter Semb.

Vil du vite mer?

Amund Drønen Ringdal

Leder miljø- og områdeutvikling Eiendom

920 84 378
adr@dpend.no

Utfordrer unge stemmer om Strømsø

Autek AS flytter til Gråterudveien Næringspark!

Gråterudveien Næringspark – et miljøvennlig samarbeidsprosjekt

Dpend halverer bilbruken til og fra kontoret.

Dpend kjøper ettertraktet næringstomt i Tromsø

Fant nettverk på Kontorhuset