Gråterudveien Næringspark – et miljøvennlig samarbeidsprosjekt

Dpend Eiendom åpner for at leietakere kan være deleiere i bygg. Et slikt samarbeid mellom Dpend og Visitech om Gråterudveien Næringspark har gitt et miljøvennlig og fremtidsrettet bygg. – Vi har tro på samarbeid, sier daglig leder Ola Semb i Dpend Eiendom.

– Vi hadde en plan om å være på eiersiden av et bygg når vi først var ute etter å ha et dedikert bygg til oss. Vi fant veldig fort en god dialog med Dpend, sier daglig leder Tor Øyvind Tafjord i Visitech.

De hadde høye krav til bygget, fordi laboratoriene  deres ikke tåler noe form for vibrasjon.

– Vi så for oss at vi måtte lage et spesiallaboratorium til noen av maskinene våre. Vi har høye krav til lite vibrasjon. Så da laget vi et rom vi kaller Yellow Room nederst i bygget. Dette er en stor betongkonstruksjon som er fundamentert på fjell. Behovet for et sånt rom var grunnen til at vi ønsket å flytte i første omgang, sier Tafjord.

Gråterudveien Næringspark har dermed blitt et topp moderne og miljøvennlig bygg rett sør for Drammen med synlighet fra E18.

 

Fremtidens metode

Foreløpig har ikke Dpend gått inn i så mange prosjekter der leietakeren også er med på eiersiden i bygget, men dette vil være en måte å jobbe på fremover.

– Dette var en idé vi fikk for et par år siden. Vi møter ganske ofte bedrifter som har lyst til å ha eierskap til bygget selv. Det gjorde at vi etablerte det vi kaller Dpend Partnership, hvor vi inviterer leietakerne inn fra start. Det er ikke så mange foreløpig, men det blir flere, sier daglig leder Ola Semb i Dpend.

Prosjektet til Dpend passet som hånd i hanske for Visitech. De ønsket å kapitalisere på seg selv som leietaker, men fant også raskt ut at det å bygge næringsbygg er mye mer omfattende enn man kanskje tror.

Visuell tur i og utenfor bygget.

Trygghet og vinn-vinn

– Dpend er supre på det de kan, og vi kan fortsette å gjøre det vi gjør best mens byggingen pågår. Nybygg er en kompleks prosess med en rekke faktorer som skal på plass og mange søknader til ulike instanser, sier Tafjord i Visitech, og kommer med et viktig tilleggspoeng.

– Det er ganske mye trygghet i å kunne bruke denne måten å gå frem på, for vi har hverken tid eller kompetanse til å bygge selv. Vi hadde ikke hatt sjans til å få til dette bygget alene, legger Tafjord til.

For Dpend har dette bygningsprosjektet i Kobbervikdalen rett sør for Drammen blitt et vinn-vinn-prosjekt.

– Vi har tro på samarbeid, og vi har tro på at det er ufarlig å dele gevinsten med leietakerne. Det gjør at vi får et større moment i det vi holder på med, sier Ola Semb i Dpend.

 

BREEAM-sertifisert

For både Dpend og Visitech er det viktig at måten de driver er miljøvennlig, noe som også gjelder bygget de setter opp og bruker.

– Det å være miljøvennlig er viktig for oss, og det gjelder også bygget. Mange av de teknologiene vi jobber med til daglig er også miljøvennlige, sier Tafjord.

Bærekraft er derfor noe som planlegges allerede fra starten av et prosjekt.

– I utgangspunktet er det fra prosjektstart. Vi skal BREEAM-sertifisere alle våre bygg, så kravene til dette ser vi på allerede fra en tidlig fase, sier Semb i Dpend.

BREEAM er en målemetode der målet er å finne løsninger som er både miljøvennlige og kostnadseffektive for bygg.

 

Aksjeselskap blir byggherre

Selve opplegget i et samarbeid, er at det etableres et aksjeselskap som blir byggherre. De som vil være med å eie bygget kjøper en aksjepost, og står ansvarlig for sin del av aksjekapitalen. Akkurat i dette tilfellet er det House of Pixels, som Visitech er deleier av, som har en eierandel i bygget.

– Eierstrukturen kan tilpasses, det handler om risikovilje og tilgang til kapital og slike ting, sier Ola Semb.

Partene brukte Betonmast Buskerud-Vestfold som entreprenør, og kontrakten var en totalentreprise med en kontraktssum på rundt 110 millioner kroner netto.

Betonmast Buskerud-Vestfold er nå leietaker i bygget, sammen med Visitech, Q-Railing og Autek.

 

Bilder av bygget: Dpend – Gråterudveien Næringspark

Yellow Room helt spesielt

Prosjektlederen for Gråterudveien Næringspark er Stian Aarum. For ham var det mest spesielle med dette prosjektet å få til Yellow Room, med alle sine krav.

– Det er et eget rom som er fundamentert på fjell, og dette har det vært en god del jobb med. Særlig når det er så strenge krav til luft, fuktighet og temperatur, sier Aarum.

–Det ligger også i en skråvegg, så det har vært spennende å optimalisere eiendommen til det, sier Aarum.

Hans jobb er som prosjektleder for byggherren, er å sette i gang med spesifikasjoner og tilbudsgrunnlag som munner ut i et forprosjekt. Deretter blir entreprenøren koblet inn i en tidlig fase. Etter at entreprenøren har kommet med noen innspill, blir det etablert en totalentreprise.

– Så er jeg byggherrens representant til å gjennomføre totalentreprisen, avslutter Aarum.

Vil du vite mer?

Marius Vilhelmshaugen

Eiendomssjef Eiendom

982 39 620
mv@dpend.no

Utfordrer unge stemmer om Strømsø

Autek AS flytter til Gråterudveien Næringspark!

Dpend halverer bilbruken til og fra kontoret.

Dpend kjøper ettertraktet næringstomt i Tromsø

Dpend – En banebrytende og grønn utfordrer i eiendomsbransjen

Fant nettverk på Kontorhuset