Dpend har inngått avtale om kjøp av næringstomt i Minken Næringspark utenfor Tromsø.

Næringsparken ligger strategisk plassert langs E8 på innfarten og den nye traseen som snart vil bli etablert med bro over Ramfjorden. Den nye E8-traseen, som vil koste nærmere 2 milliarder kroner, vil løfte infrastrukturen i området betydelig. Arbeidet er påbegynt, og vil styrke Minkens beliggenhet og attraktivitet når forbindelsen står ferdig. Fra før finner en her bl.a. ASKO Nord og Kræmer Maritime.

Den aktuelle tomten er på ca. 40 000 kvm. Området er tilrettelagt for plasskrevende næring/industri. Det er Tiger Næringsmegling som har bistått selger.
Minken Næringspark er et nytt valg for plasskrevende virksomheter, særlig innenfor lager- og logistikk. Området blir stadig mer aktuelt siden Tromsøya er tilnærmet full. Dette resulterer i at tomteprisene på Tromsøya er høyere enn av hva de er på Minken sier eiendomsrådgiver Kevin Mortensen hos Tiger.
Dpend er blant de største eiendomsaktørene i Drammensregionen. Selskapet brukte god tid på å analyserte Tromsømarkedet førdette kjøpet. Daglig leder i Dpend Eiendom AS, Ola Semb, sier «Den underliggende mangelen på tomteområder for arealkrevende virksomheter gjør satsningen på Minken Næringspark svært spennende» »
Selger er Barlindhaug Eiendom som har jobbet med utvikling av Minken Næringspark siden 2010. Området var den gang ‘’på landet’’, men blant de få områdene som ASKO Nord anså som strategisk riktig beliggenhet for sin virksomhet. Daglig leder for Minken Næringspark, Kjetil S. Paulsen sier «Etableringen av Minken har gjort at vi både sikrer arbeidsplasser med de aktørene som allerede er der, og skaper nye arbeidsplasser. Dette bidrar til å styrke regionen enda mer, forteller Kjetil S. Paulsen fra Barlindhaug Eiendom AS.».

Vil du vite mer?

Stig-Tore Johansen

Leder Tromsø

901 99 117
stj@dpend.no

Utfordrer unge stemmer om Strømsø

Autek AS flytter til Gråterudveien Næringspark!

Gråterudveien Næringspark – et miljøvennlig samarbeidsprosjekt

Dpend halverer bilbruken til og fra kontoret.

Dpend – En banebrytende og grønn utfordrer i eiendomsbransjen

Fant nettverk på Kontorhuset