Leverer fremtidens kontor

Construction City bekrefter vårt konsept. Viser at vi har løsningene på plass som noen av de tyngste aktørene i Oslo-regionen nå ønsker å skape.

Hakon Lærum og Kolbjørn Stuvebakken i Kontorhuset har finlest den ferske rapporten om morgendagens kontorløsninger som spinner ut av arbeidet med Construction City, med lupe.

– Skulle nesten tro det er vi som har bestilt rapporten. Den bekrefter det vi holder på med i drift og utvikling av våre kontorhus, sier Stuvebakken.

Bak nyskapningen Construction City står OBOS. Ambisjonen er å lage en næringsklynge for små og store innen bygg, anlegg og eiendom i nybygde lokaler på 103.000 kvadratmeter som åpner på Ulven i Oslo i 2025.

Ny næringsklynge

Inn i det nyutviklede konseptet skal det gjøres rom for 4500 arbeidsplasser. Da er det viktig for OBOS å møte fremtidens krav til moderne kontorløsninger. For å sikre utviklingen er det derfor satt ned en bred ekspertgruppe som nå har levert en større rapport for å sikre suksess for det OBOS har betegnet som «Norges fremste næringsklynge for bygg, anlegg og eiendomsbransjen».

Link Arkitektur har hatt føringen i arbeidet. Med seg på laget har de blant andre hatt Microsoft, OBOS, Sintef, DNB, Smedvig, Fagskolen Oslo og Akershus, Statsbygg og Norconsult.

Mer fleksibelt

– Den fleksible arbeidsdagen er kommet for å bli. Det betyr at kontorarbeidsplassene i større grad må tilrettelegges for fjerndeltakelse, heter det i rapporten.

– Slik har vi tenkt i design og løsning for våre Kontorhus, og slik tenker vi også for det vi har under arbeid på Strømsø i Drammen. Det handler om å legge til rette for fleksible løsninger og hvordan vi jobber sammen, sier Lærum og Stuvebakken.

På Strømsø kommer det fjerde Kontorhuset Lærum og Stuvebakken skal etablere. Åpningen er planlagt i 2022. Der skal det gjøres plass til små og større bedrifter.

Et mer fleksibelt arbeidsliv kan ha som resultat at mange bedrifter har for store lokaler.

– Hver enkelt bedrift bør revurdere dagens lokaler. Det handler om antall kvadratmeter for hver medarbeider og om utformingen av lokalene, heter det i den ferske rapporten.

Kontorhuset er eid 80% av Dpend.

Jobb i nettverk

I tillegg tenker ressursgruppen til OBOS at nettverksarbeidsplasser er kommet som et nytt og varig begrep.

– Nettverksarbeidsplasser vil bli vanlig. Nettverksarbeidsplasser kan tilby fullverdige arbeidsplasser utenfor hjemmet, men samtidig i nærheten av hjemmet eller andre steder medarbeiderne befinner seg. Dette vil også åpne for nye forretningsmodeller.

– Vi kaller det nærkontor. Hos oss er det flere som har denne løsningen. Det er bedrifter som ser fordelen ved å tilby økt fleksibilitet og få merverdiene som skapes når folk møter folk, også utenfor egen bedrift, i et profesjonelt arbeidsmiljø. Økt fleksibilitet og færre dager på hovedkontoret gir større frihet, mer fritid, flere impulser, bedre arbeidsmiljø og en mer spennende jobbhverdag, sier Lærum og Stuvebakken.

Korona og miljø

Det er ikke bare korona-efaringene med hjemmekontorer og økt digitalisering som har skapt nye arbeidsvaner og nye rammebetingelser for morgendagens kontorløsninger, mener ressursgruppen.

– Det grønne skiftet med nye regulativer fra EU og finansinstitusjoner og økende politisk makt til de som går foran for et mer bærekraftig samfunn vil endre rammevilkårene for planlegging og bygging av næringsbygg, heter det i rapporten.

– Det har mye bra for seg. Det handler både om å bruke ressursene smartere gjennom for eksempel å dele på bruk av printere, toaletter, sosiale soner og reise mindre. Sparer du 90 minutter reisevei til jobben hver eneste dag, sparer du også miljøet og får mer fritid, sier Stuvebakken.

Vil du vite mer?

Trine Maren Skott-Myhre

Daglig leder Kontorhuset

911 98 901
trine.maren@kontor-huset.no

Utfordrer unge stemmer om Strømsø

Autek AS flytter til Gråterudveien Næringspark!

Gråterudveien Næringspark – et miljøvennlig samarbeidsprosjekt

Dpend halverer bilbruken til og fra kontoret.

Dpend kjøper ettertraktet næringstomt i Tromsø

Dpend – En banebrytende og grønn utfordrer i eiendomsbransjen