Områdeutvikling med fokus på fellesskap

Dpend Eiendom, tidligere Holtefjell Eiendom, har drevet med miljø- og områdeutvikling i en årrekke, og står bak prosjekter som Kjellstad Næringspark og Skansen Næringspark på Tranby. Nå spisses satsningen ytterligere med en dedikert avdeling, og målet er å bli den ledende aktøren i Viken.

– Vi er en ganske fersk, men fortsatt solid aktør innenfor miljø- og områdeutvikling, som brenner for å skape gode løsninger for fellesskapet. Vi skal ikke bare sørge kvalitet i byggene vi setter opp – vi skal også sørge for kvalitet i området rundt byggene, sier Amund Drønen Ringdal, leder for miljø- og områdeutvikling i Dpend Eiendom.

Ringdal har nylig tiltrådt som leder for den nyopprettede avdelingen, og ser frem til å videreutvikle Dpend Eiendom videre. Målet er å være en betydelig aktør som bidrar til by- og områdeutvikling i form av egne prosjekter.

– Vi skal være aktive når det offentlige planverket rulleres, og bidra så godt vi kan til en by- og områdeutvikling som gagner alle som bor i-, benytter seg av- og ferdes i nedre del av Viken. Det skal vi gjøre ved å være en ansvarlig, åpen og transparent utvikler med hjerte for områdene vi utvikler, sier Ringdal.

Viktig å tenke helhetlig

I en omfattende utviklingsprosess er det mange ulike fagfolk og interesseområder som skal involveres og dekkes. Dpend Eiendom har derfor over tid tilknyttet seg en rekke lokale, dyktige samarbeidspartnere, som til sammen utgjør et team som evner å tenke helhetlig fra start til slutt.

– For oss er det for eksempel helt essensielt å ha arkitektene med i hele prosessen, fra tidlig oppstart til vi har en ferdig vedtatt plan. På den måten sikrer vi at alle de ulike interesseområdene ivaretas hele veien, som igjen gir oss et best mulig sluttresultat, sier Ringdal.

Videre er lederen klar på at Dpend Eiendom ikke er fornøyd før de har bidratt i større grad enn kun ved å sette opp et godt bygg for brukerne.

– Vi ønsker å ta et ansvar som strekker seg ut over vårt virke som utvikler, og ønsker å sette et helhetlig fotavtrykk på et større område. Ikke nødvendigvis vårt stempel som Dpend, men i form av at vi har bidratt inn i et byrom eller område som tjener flere enn de som oppholder seg i bygget, sier han.

Blant prosjektene Dpend jobber med er byutviklingsprosjektet på Strømsø i Drammen og utvikling av et av Liers største næringsareal på Sagvollskogen ved E18.

Stort fokus på miljø og bærekraft

I tillegg til at byggene og områdene som utvikles skal svare opp til naboers, beboeres og andre folks forventninger og interesser, er også miljø og bærekraft et stadig viktigere element å ta hensyn til.

– Vår bransje er på ingen som helst måte noe unntak, så miljø og bærekraft blir bare viktigere og viktigere, og her ønsker vi å være ledende. Vi skal bygge og utvikle med høy kvalitet, og det skal vi gjøre så miljø- og klimavennlig som mulig, både for de som skal bo i byggene og for omgivelsene våre.

 

Vil du vite mer?

Amund Drønen Ringdal

Leder miljø- og områdeutvikling Eiendom

920 84 378
adr@dpend.no

Utfordrer unge stemmer om Strømsø

Autek AS flytter til Gråterudveien Næringspark!

Gråterudveien Næringspark – et miljøvennlig samarbeidsprosjekt

Dpend halverer bilbruken til og fra kontoret.

Dpend kjøper ettertraktet næringstomt i Tromsø

Dpend – En banebrytende og grønn utfordrer i eiendomsbransjen