Eiendomsutvikling med fokus på miljø

Siden oppstarten i 2005 har Dpend eiendom (tidligere Holtefjell Eiendom) etablert seg som en av de største aktørene innen eiendomsutvikling i Drammensregionen. Nå satser selskapet videre – med et betydelig fokus på miljø og bærekraft.

– Som en stor og seriøs aktør plikter vi nærmest å gjøre en innsats for å få ned utslippene og bidra i utviklingen mot en renere og mer miljøvennlig bransje, sier Hans Petter Skott-Myhre, prosjektansvarlig i Dpend Eiendom.

Skott-Myhre har jobbet i Dpend eiendom i ni år, og har vært med på mange store prosjekter, som Kjellstad Næringspark i Lier og Hagaløkkveien i Asker. Han er klar på at Dpend alltid har hatt fokus på miljø og bærekraft, men at bevisstheten og fokuset på dette nå skal skjerpes og systematiseres ytterligere.

– Det er jo veldig i tiden, og jeg tror helt ærlig at dersom vi ikke henger med i kampen mot forurensning og bidrar til et lavere klima- og miljøavtrykk, så taper vi fort terreng. Flere og flere stiller nå krav om miljøvennlige produkter og miljøbevisste samarbeidspartnere, så i verste fall risikerer vi å miste oppdrag og leietagere dersom vi ikke er villige til å omstille oss, sier Skott-Myhre.

Miljøsertifiserte byggeprosjekt

Med tiden har det også kommet flere og flere tiltak som skal bidra til en grønnere og mer miljøvennlig byggebransje. Blant disse er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, BREEAM-sertifisering. Verktøyet fungerer som en manual som måler et byggs totale miljøprestasjon, og en BREEAM-NOR eller BREEAM In Use-sertifisering deles ut på fem ulike nivåer.

– Det er viktig for oss å støtte opp under disse tiltakene som kommer, og vi var raskt ute med å tilpasse oss kravene og standardene som kreves for de ulike BREAAM-sertifiseringene. Det har resultert i at flere av våre siste prosjekter har fått tildelt slike sertifiseringer. Kjellstad Næringspark var også det første BREEAM NOR-bygget som ble sertifisert av en privat næringsdrivende i tidligere Buskerud fylke, sier Skott-Myhre.

Skott-Myhre legger til at innsatsen som gjøres for miljøet ikke på noen som helst måte handler om gjeve sertifiseringer og utmerkelser i seg selv, men at det er en viktig satsning for både bedriften og miljøets videre eksistens.

– For at vi skal være konkurransedyktige må vi være i forkant, og alltid forsøke å være litt bedre enn alle andre. Vi jobber derfor kontinuerlig for at både byggene vi setter opp – og vi som selskap generelt – skal etterlate så små fotavtrykk som over hodet mulig. Det er viktig for oss, og det er viktig for miljøet.

Vil du vite mer?

Hans Petter Skott-Myhre

Prosjektsjef Eiendom

976 62 201
hans-petter@dpend.no

Utfordrer unge stemmer om Strømsø

Autek AS flytter til Gråterudveien Næringspark!

Gråterudveien Næringspark – et miljøvennlig samarbeidsprosjekt

Dpend halverer bilbruken til og fra kontoret.

Dpend kjøper ettertraktet næringstomt i Tromsø

Dpend – En banebrytende og grønn utfordrer i eiendomsbransjen