Holtefjell blir Dpend

Det siste året har Holtefjellgruppen jobbet med en omfattende moderniserings- og fornyingsprosess, med mål om å bli en mer slagkraftig og konkurransedyktig aktør innen bygg- og eiendomsutvikling. Som en del av denne prosessen endrer selskapet, som har sitt hovedvirke i Buskerud og omegn, navn til Dpend.

– Det nye navnet vårt, Dpend, handler enkelt og greit om tillit. Og nettopp tillit er selve grunnsteinen i alt vi driver med. Kunden skal alltid kunne stole på oss, og vi som jobber i Dpend skal alltid kunne stole på hverandre, sier leder for marked og kommunikasjon i Dpend, Njål Kjellesvik Norheim.

Idé- og utviklingsprosessen Dpend nå har vært gjennom har vært en grundig og god arbeidsprosess, med solid bistand fra eksterne byråer og samarbeidspartnere. I tillegg til navnebyttet lanseres det også en helt ny profil, med ny logo og nye visuelle elementer, som sammen skal sørge for at Dpends verdier, kompetanse og profesjonalitet kommer klart og tydelig frem.

– Det at bokstavene i den nye logoen vår øker i tykkelse, representerer fleksibiliteten i arbeidet vi gjør og fokuset på kontinuerlig utvikling. Grønnfargen i profilen forteller om et selskap i vekst, og at vi skal ha høye standarder i forhold til miljø og bærekraft. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene, sier Norheim.

Enkelte av underselskapene i firmaet vil også få nye navn, men til tross for nye navn, ny profil og at konsernet har hatt en solid utvikling de siste årene, understreker Norheim at menneskene, tjenestene og fokuset på kvalitet er nøyaktig det samme som det alltid har vært.

Vi skal gjøre alt vi kan for å leve opp til det nye navnet og den nye profilen, samtidig som vi selvfølgelig tar med oss alt det gode som har vært i Holtefjell videre. Totalt sett er vi nå et mer samlet selskap, med større ambisjoner enn noen gang, og vi kommer til å bli langt mer synlig i tiden fremover, både i form av nye nettsider, ny profil og nye prosjekter.

Vil du vite mer?

Ola Semb

Daglig leder Eiendom

900 20 209
ola@dpend.no

Utfordrer unge stemmer om Strømsø

Autek AS flytter til Gråterudveien Næringspark!

Gråterudveien Næringspark – et miljøvennlig samarbeidsprosjekt

Dpend halverer bilbruken til og fra kontoret.

Dpend kjøper ettertraktet næringstomt i Tromsø

Dpend – En banebrytende og grønn utfordrer i eiendomsbransjen