- Dpend VVS mot nye høyder

- Vi når nok budsjett og resultat med god margin i 2021, sier daglig leder i Dpend VVS, Stein Larsen. - Det tror jeg trygt vi kan slå fast allerede nå, forteller han med et smil.

Dpend VVS har 39 ansatte, derav 34 rørleggere og lærlinger som utfører alle typer rørfag. Vi må også få lov til å nevne at vi har tre dyktige damer som utfører rørleggertjenester hos oss. Det er vi stolte av, forteller Larsen. Selv er også han en erfaren rørlegger i bunnen med mange ti-år bak seg i faget.

Delt i to forskjellige avdelinger

Dpend VVS er igjen delt inn i en serviceavdeling som ledes av Rolf Erik Borge og en prosjektavdeling der Øivind Syvertsen er prosjektsjef. -Serviceavdelingen har for 2021 et budsjett på 20 millioner, og har mange faste rammeavtaler og serviceavtaler med bedrifter, eiendomsforvaltere, eiendomsbesittere samt boligsameier. I tillegg utføres ordinære serviceoppgaver for private. Oppgavene kan variere fra å skifte pakninger i kraner hos ”Fru Hansen” til mindre prosjekter opp til 2-3 millioner, sier Larsen.

Fra fossil energi til mer grønne løsninger

Når man jobber som rørlegger, er det langt fra de tradisjonelle rørleggerjobbene med å installere toaletter og bytte kraner i et hus som dominerer hverdagen. – Vi har en god del oppdrag innenfor energisegmentet, ikke minst konverteringer fra fossilt brensel til miljøvennlige løsninger. Det er mange fyrkjeler som har blitt byttet ut med forskjellige typer varmepumper, også i noen tilfeller bygget om til fyring med biofyringsolje eller elektrisk energikilde. Noe som også passer godt sammen med at vårt selskap skal ha høye standarder i forhold til miljø og bærekraft, forteller daglig leder i Dpend VVS.

Tar på seg større rørentrepriser i nybygg

– Prosjektavdelingen hos Dpend VVS tar på seg større rørentrepriser i nybygg, og dette er for oss en stor avdeling med budsjett på 55 millioner kroner i 2021. Vårt marked strekker seg fra Vestfold, Drammensområdet, Asker, Bærum og godt forbi Oslo til Lørenskog. Blant annet er JM Norge og Skanska to store og gode kunder i dette området. Ja, vi må heller ikke glemme Panelbygg, for det er også en svært viktig kunde, sier han.

Går også mye i varme-
og sprinkleranlegg

Rørleggerne i Dpend VVS sin prosjektavdeling har ikke bare rørtenger i hendene i det daglige for å montere nye sanitæranlegg. Det går også mye i både varmeanlegg (bygging av større tekniske rom) og sprinkleranlegg (vannbaserte slokkeanlegg).

– Ingen tvil om at det har vært en rivende utvikling også for rørleggere siden jeg gikk i læra for rundt 40 år siden. Vi i Dpend VVS prøver alltid å være i front når det gjelder det faglige. I tillegg skal vi, som vårt nye firmanavn forteller, være til å stole på for kundene våre. Vi lever jo av tillit hver dag, mener Larsen.

Måtte ta noen grep for
to-tre år siden

Det med tillit til kundene går jo begge veier, noe Dpend, eller Holtefjell som selskapet het tidligere, fikk smertelig erfare for to-tre år siden. – Årene 2018 og 2019 var to tøffe år for oss, blant annet med konkurs hos en veldig stor kunde, der vi tapte en god del penger. I tillegg så vi at det var sterkt behov for en styrking av prosjektstyringen. Vi tok da grep og foretok en total reorganisering av bedriften, der blant annet prosjektstyringen ble vektlagt stort. Det var en av grunnene til at erfarne Øivind Syvertsen ble satt på som prosjektsjef i avdelingen med hovedoppgave å ha en overordnet kontroll over alle pågående prosjekter, sier daglig leder i Dpend VVS AS, Stein Larsen.

Dpend VVS AS

Ca. 40 ansatte.

Tradisjonelt rørleggerforetak. Service og prosjekt.

Omsetning: +/- 75 MNOK

 

Vil du vite mer?

Stein Larsen

Daglig leder VVS

400 35 986
stein.larsen@dpend.no

Utfordrer unge stemmer om Strømsø

Autek AS flytter til Gråterudveien Næringspark!

Gråterudveien Næringspark – et miljøvennlig samarbeidsprosjekt

Dpend halverer bilbruken til og fra kontoret.

Dpend kjøper ettertraktet næringstomt i Tromsø

Dpend – En banebrytende og grønn utfordrer i eiendomsbransjen