Herstrøm næringspark

Beliggenhet Herstrøm, Solbergelva
Prosjektutvikler Dpend
Miljøprofil Grønn
Byggeår 2020

Nyetablert næringspark med miljøprofil.

Hertsrøm  ble kjøpt opp med tanke på etablering av en ny og bærekraftig næringspark. Det lå flere gamle udaterte eiendommer på området fra før. På området er det ført opp en Coop Xtra butikk på 1600kvm, Artic Trucks kombinasjonsbygg lager/verksted/kontor. I tillegg ligger det et eldre lagerbygg på næringsparken.

Herstrøm er stadig i utvikling. Castor utvikler i samarbeid med Dpend et nytt grønt kontorbygg på 1700kvm på området. Området tilbyr utvikling og fleksibilitet til leiktakere.

Vil du vite mer?

Marius Vilhelmshaugen

Eiendomssjef Eiendom

982 39 620
mv@dpend.no

Solberg Næringseiendom

Lierstranda 111

Holmen næringspark

Dalen næringspark

Jensvoll næringspark

Ingvald Ludvigsens gate