Lierstranda 111

Beliggenhet Lierstranda
Areal 2442 m2

Kontor/ lagerbygg på Lierstranda

Bygget på Lierstranda er i dag leid ut til kjøreskolen Learn.

Vil du vite mer?

Marius Vilhelmshaugen

Eiendomssjef Eiendom

982 39 620
mv@dpend.no

Solberg Næringseiendom

Holmen næringspark

Herstrøm næringspark

Dalen næringspark

Jensvoll næringspark

Ingvald Ludvigsens gate