Jensvoll næringspark

Beliggenhet Jensvoll, Lier
Areal 13500 m2

Jensvoll Næringsaprk

Lokalisert på Lierstranda og nærhet til et av Norges største byutviklingsprosjekter «fjordbyen» i Lier og Drammen. Eiendommen vil kunne anvendes til flere bruksområder og vil bli verdifull i sammenheng med nytt sykehus og utvikling på Lierstranda.

Vil du vite mer?

Marius Vilhelmshaugen

Eiendomssjef Eiendom

982 39 620
mv@dpend.no

Solberg Næringseiendom

Lierstranda 111

Holmen næringspark

Herstrøm næringspark

Dalen næringspark

Ingvald Ludvigsens gate