Jensvoll Næringspark

Beliggenhet Jensvoll, Lier
Areal 13500 m2

Jensvoll Næringsaprk

Jensvoll Næringspark er en større kombinasjonseiendom der Ramudden er eneste leietaker og benytter hele eiendommen. Eiendommen er totalt på ca. 13,5 mål

Eiendommen ligger på Lierstranda og har umiddelbar nærhet til et av Norges største byutviklingsprosjekter, Fjordbyen, i Lier og Drammen.

Vil du vite mer?

Marius Vilhelmshaugen

Eiendomssjef Eiendom

982 39 620
mv@dpend.no

Gråterudveien Næringspark

Solberg Næringseiendom

Lierstranda 111

Holmen Næringspark

Herstrøm Næringspark

Ingvald Ludvigsens gate