Solberg Næringseiendom

Beliggenhet Solbergmoen
Areal 22716 m2

Industripark på Solbergmoen

Solberg Næringseiendom er en del av et større industriområde på Solbergmoen langs Drammenselva. Området inneholder et større kontorbygg, lagerhaller og stort uteareal med parkering.

Vil du vite mer?

Marius Vilhelmshaugen

Eiendomssjef Eiendom

982 39 620
mv@dpend.no

Gråterudveien Næringspark

Lierstranda 111

Holmen Næringspark

Herstrøm Næringspark

Jensvoll Næringspark

Ingvald Ludvigsens gate