Holmen næringspark

Beliggenhet Holmen, Drammen
Prosjektutvikler Dpend

Større næringsområde på Holmen i Drammen

Tyngre industriområde på kjerraten 15. Eiendommen består av flere ulike lager/verksted bygg i tillegg til kontorer for leietakere.

Vil du vite mer?

Ola Semb

Daglig leder Eiendom

900 20 209
ola@dpend.no

Solberg Næringseiendom

Lierstranda 111

Herstrøm næringspark

Dalen næringspark

Jensvoll næringspark

Ingvald Ludvigsens gate