Holtefjell har blitt Dpend.

Sammen skaper vi muligheter!

Vi er fortsatt de samme flinke folka, som skal drive med det samme – alltid satse på utvikling, kvalitet og fleksible løsninger. Derfor ønsker vi å møte fremtidens byggebransje med nytt navn og en sterk samlende identitet. Les mer om vår nye drakt.

Holtefjell har blitt Dpend

– Vi skal være best på butikkombygging

Områdeutvikling med fokus på fellesskap

«Jeg setter veldig stor pris på menneskene som jobber i Dpend. De er enkle å forholde seg til, de er etterrettelige og de gjør ting som avtalt. Det er fine folk som jeg har full tillitt til enten det gjelder store eller små oppdrag. Et fantastisk godt bekjentskap å ha for oss som planlegger, bygger og vedlikeholder apotek.» Har samarbeidet med Dpend i 6-7 år.

Jan Arne Frogner
Vitus Apotek, NMD.
Eiendom

Strømsø United

Les mer
Eiendom

Sagvollskogen

Eiendom

Gråterudveien

Eiendom

Ringveien Tromsø